Văn hay 6 – Tóm tắt truyện Thánh Gióng

0

Tóm tắt truyện Thánh Gióng

Đề bài: Tóm tắt truyện Thánh Gióng mà em đã được học.

Thời vua hùng thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão hiền lành chăm chỉ làm ăn nhưng mãi không có con. Một hôm bà vợ ra đồng thấy một vết chân to liền ướm thử, về nhà thụ thai và mười hai tháng sau sinh ra một cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Nhưng lạ thay lên ba tuổi cậu bé vẫn chưa biết đi cũng chẳng biết nói cười.

Năm ấy giặc Ân sang xâm lược, vua cho sứ giả đi cả nước tìm người giỏi cứu nước. Nghe tiếng loa cậu bé bỗng cất tiếng nói xin đánh giặc. Nhờ dân làng góp sức nuôi, cậu lớn nhanh như thổ,cơm ăn bao nhiêu cũng không no, quần áo mới may đã chật. Giặc đến, cậu bé vươn vai thành một tráng sĩ, mặc giáp sắt, cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt xông ra đánh giặc. Roi sắt gẫy cậu nhổ cả những bụi tre bên đường đánh tan quân giặc.

Đánh đuổi xong giặc Ân, Gióng cưỡi ngựa trèo lên đỉnh núi rồi bay về trời. Nhân dân lập đền thờ ở nhiều nơi hàng năm mở hội làng để tưởng nhớ. Các ao hồ, những bụi tre đằng ngà vàng óng đều là những dấu tích về trận đánh của Gióng năm xưa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here