Văn hay 10 – Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy theo lời nhân vật Trọng Thủy ngắn gọn

0

Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy theo lời nhân vật Trọng Thủy ngắn gọn

TÓM TẮT TRUYỆN “AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ MỊ CHÂU- TRỌNG THỦY” THEO LỜI NHÂN VẬT TRỌNG THỦY

Tôi là Trọng Thủy, con của Triệu Đà. Đất nước chúng tôi vốn là láng giềng với nước Âu Lạc. Khi xây dựng đất nước Âu Lạc, vua An Dương Vương xây thành nhưng cứ đắp tới đâu thì nở tới đó, phải nhờ đến sự giúp đỡ của rùa vàng mới xây xong. Trước khi từ biệt, rùa còn tặng cho vua một cái móng vuốt để làm nỏ thần, có thể bắn trăm phát trăm trúng. Vì thế mà mấy lần cha tôi đem quân xâm lược đều thất bại. Một thời gian sau, cha sai tôi sang cầu hôn con gái An Dương Vương là Mị Châu. Tôi bảo Mị Châu lấy nỏ thần cho mình xem rồi đánh tráo đem về nước. Khi cha tôi đem quân xâm lược, mất nỏ thần, lại chủ quan nên An Dương Vương thất bại, cùng Mị Châu chạy về biển Đông. Nhà vua cầu cứu Rùa Vàng, Rùa Vàng bảo: “Giặc sau lưng nhà vua đó”. An Dương Vương hiểu ra, tuốt kiếm chém đầu Mị Châu rồi cùng rùa vàng rẽ nước xuống biển Đông.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here