[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Yêu lắm trường ơi

0

1. Hát bài Em yêu trường em của nhạc sĩ Hoàng Lân. 

2. Bạn nhỏ trong bài hát có tình cảm như thế nào với ngôi trường của mình?

1. Đọc khổ thơ tương ứng với từng bức tranh dưới đây:

2. Tìm những câu thơ tả các bạn học sinh trong giờ ra chơi.

3. Bạn nhỏ yêu những gì ở trường, lớp của mình?

4. Bạn nhỏ nhớ gì về cô giáo khi không đến lớp?

ĐỌC: YÊU LẮM TRƯỜNG ƠI

1. Hát bài Em yêu trường em của nhạc sĩ Hoàng Lân. 

2. Bạn nhỏ trong bài hát có tình cảm rất sâu đậm với ngôi trường của mình.

Trả lời câu hỏi:

1.

  • Tranh 1: Khổ 2

  • Tranh 2: Khổ 3

  • Tranh 3: Khổ 5

2. Những câu thơ tả các bạn học sinh trong giờ ra chơi:

3. Bạn nhỏ yêu tán lá xanh, yêu lớp học, yêu lời cô giáo  ở trường, lớp của mình.

4. Bạn nhỏ nhớ lời cô giáo giảng ngọt ngào khi không đến lớp.

Luyện tập

1. Từ nào trong bài thơ thể hiện rõ nhất tình cảm của bạn nhỏ dành cho trường lớp?

2. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nêu đặc điểm:

Từ nào trong bài thơ thể hiện rõ nhất tình cảm của bạn nhỏ dành cho trường lớp?

Bài làm:

1. Từ “yêu” trong bài thơ thể hiện rõ nhất tình cảm của bạn nhỏ dành cho trường lớp.

2. 

Từ nào trong bài thơ thể hiện rõ nhất tình cảm của bạn nhỏ dành cho trường lớp?

Viết

1. Viết chữ hoa: E

2. Viết ứng dụng:

Em yêu mái trường

Có hàng cây mát.