[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Niền vui của Bi và Bống

3

Bức tranh dưới đây vẽ những gì? Đoán xem 2 bạn nhỏ nói gì với nhau.

1. Nếu có bảy hũ vàng, Bi và Bống sẽ làm gì?

2. Không có bảy hũ vàng, hai anh em làm gì?

3. Tìm những câu nói cho thấy hai anh em rất quan tâm đến nhau.

Bức tranh dưới đây vẽ 2 anh em và cầu vồng hiện ra trên trời.

Em đón là 2 bạn nhỏ khen cầu vồng thật tuyệt đẹp.

Trả lời câu hỏi:

1. Nếu có bảy hũ vàng, Bi và Bống sẽ mua nhiều búp bê và quần áo đẹp, mua ngựa hồng, ô tô.

2. Không có bảy hũ vàng, hai anh em lấy bút màu vẽ ngựa hồng và ô tô, tặng em nhiều búp bê và quần áo đủ màu sắc.

3. Những câu nói cho thấy hai anh em rất quan tâm đến nhau:

Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

2. Tìm trong bài những câu cho thấy sự ngạc nhiên cua Bi khi nhìn thấy cầu vồng.

Viết

1. Viết chữ hoa: A

2. Viết ứng dụng: Ăn quả nhớ người trồng cây.

Bài làm:

Luyện tâp

1.

  • Từ ngữ chỉ người: Bi, Bống, anh, em

  • Từ ngữ chỉ vật: hũ vàng, quần áo, ô tô, búp bê.

2. Những câu cho thấy sự ngạc nhiên của Bi khi nhìn thấy cầu vồng:

  • Cầu vồng kìa!

  • Em nhìn xem. 

  • Đẹp quá!

Nghe và nói

1. Nói tiếp để hoàn thành câu dưới tranh:

Nói tiếp để hoàn thành câu dưới tranh

2. Chọn kể 1-2 đoạn của câu truyện theo tranh.

Bài làm:

HS kể truyện theo sách giáo khoa.