[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Nhím nâu kết bạn

0

1. Hãy kể những đức tính tốt của bạn em.

2. Em muốn học tập đức tính nào của bạn?

1. Chi tiết nào cho thấy Nhím nâu rất nhút nhát?

2. Kể về những lần Nhím trắng và Nhím nâu gặp nhau.

3. Theo em, vì sao Nhím nâu nhận lời kết bạn cùng Nhím trắng?

4. Nhờ đâu Nhím trắng và Nhím nâu có những ngày mùa đông vui vẻ, ấm áp?

1. Những đức tính tốt của bạn em: hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ, kiên nhẫn

2. Em muốn học tập đức tính kiên nhẫn của bạn.

Trả lời câu hỏi:

1. Chi tiết cho thấy Nhím nâu rất nhút nhát: khi gặp Nhím trắng, Nhím nâu lúng túng, chui vào bụi cây, cuộn tròn người lại.

2. Những lần Nhím trắng và Nhím nâu gặp nhau:

3. Theo em, Nhím nâu nhận lời kết bạn cùng Nhím trắng vì thấy Nhím trắng tốt bụng và nhận ra không có bạn bè thật buồn.

4. Nhím trắng và Nhím nâu có những ngày mùa đông vui vẻ, ấm áp nhờ sự mạnh dạn của Nhím nâu.

Luyện tập

1. Đóng vai Nhím trắng, Nhím nâu trong lần gặp lại để nói tiếp các câu:

Đóng vai Nhím trắng, Nhím nâu trong lần gặp lại để nói tiếp các câu

2. Đóng vai Bình và An để nói và đáp lời xin lỗi trong tình huống: Bình vô tình va vào An, làm An ngã.

Bài làm:

1. 

  • Nhím trắng: Xin lỗi, tớ không biết đây là nhà của bạn

  • Nhím nâu: Đứng ngại, gặp lại bạn tôi thấy rất vui!

2.

  • Bình: Xin lỗi cậu có sao không?

  • An: Tớ không sao, lần sau cậu chú ý hơn nha!

Viết

1. Nghe-viết: Nhím nâu kết bạn

2. Chọn g hoặc gh thay cho ô vuông

Chọn g hoặc gh thay cho ô vuông

3. Chọn a hoặc b:

a. Tìm từ có tiếng chứ iu hoặc ưu.

b. Tìm từ có tiếng chứa iên hoặc iêng.

Bài làm:

2. 

Chọn g hoặc gh thay cho ô vuông

3. 

a. Tìm từ có tiếng chứ iu hoặc ưu: líu lo, lưu luyến, quả lựu, ríu rít, mưu kế

b. Tìm từ có tiếng chứa iên hoặc iêng: hiền lành, siêng năng, liên thiên, chao liệng.

Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

a. Từ ngữ chỉ hoạt động

b. Từ ngữ chỉ đặc điểm

2. Chọn từ ngữ chỉ hoạt động đã tìm được ở bài tập 1 thay cho ô vuông:

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

3. Đặt một câu nói về hoạt động của các bạn trong tranh:

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

Bài làm:

1. a. Từ ngữ chỉ hoạt động: nhường bạn, giúp đỡ, chia sẻ

b. Từ ngữ chỉ đặc điểm: hiền lành, chăm chỉ, tươi cười

2. a. chia sẻ

b. giúp đỡ

c. nhường bạn

3. 

  • Cô giáo và các bạn đến thăm bạn Hoa bị ốm.

  • Phong và Mai làm trực nhật lớp.

  • Các bạn đang tập hát tốp ca.