[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Mẹ

0

Hãy kể cho bạn nghe một việc mà mẹ hoặc người thân đã làm để chăm sóc em.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tiếng việt 2 bài 27: Mẹ

ĐỌC: MẸ

1. Trong đêm hè oi bức, mẹ đã làm gì để con ngủ ngon?

2. Những dòng thơ nào cho thấy mẹ đã thức rất nhiều vì con?

3. Theo em, câu thơ cuối trong bài nói lên điều gì?

a. Có mẹ quạt mát, con ngủ ngon lành.

b. Tay mẹ quạt mát hơn cả gió trời.

c. Mẹ là niềm hạnh phúc của con.

4. Nói một câu thể hiện lòng biết ơn của con đối với cha mẹ.

Bài làm:

1. Trong đêm hè oi bức, mẹ đã hát ru để con ngủ ngon?

2. Những dòng thơ cho thấy mẹ đã thức rất nhiều vì con: Những ngôi sao thức ngoài kia. Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

3. Theo em, câu thơ cuối trong bài nói lên:

c. Mẹ là niềm hạnh phúc của con.

4. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi con lớn khôn.

Luyện tập

1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài thơ.

2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được.

Bài làm:

 

1. Từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài thơ: ngồi, ru, quạt, đưa, thức, ngủ.

2. Người mẹ thức cả đêm để chăm con bị ốm.

Viết 

1. Viết chữ hoa: O

2. Viết ứng dụng: Ong chăm chỉ tìm hoa làm mật.