[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Mai An Tiêm

0

Tìm lời giải cho câu đố: Vỏ xanh, ruột đỏ, hạt đen/Hoa vàng, lá biễ, đố em quả gì?

1. Vợ chồng Mai An Tiêm đã làm gì ở đảo hoang?

2. Mai An Tiêm nghĩ gì khi nhặt và gieo trông loại hat do chim thả xuống?

3. Nói tiếp các câu dưới đây để giới thiệu loại quả do Mai An Tiêm đã trồng:

4. Theo em, Mai An Tiêm là người thế nào?

1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau:

An Tiêm khắc tên mình vào quả rồi thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền. Một người dân vớt được quả lạ đã đem dâng vua. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về.

2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được.

Khởi động

Tìm lời giải cho câu đố: quả dưa hấu.

Trả lời câu hỏi

1. Ở ngoài đảo hoang, vợ chồng Mai An Tiêm đã dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ phơi khô tết thành quần áo.

2. Khi chim thả xuống hạt, Mai An Tiêm nhặt và gieo xuống cát thầm nghĩ: “thứ quả này chim ăn được thì người cũng ăn được”.

3. Nói tiếp các câu dưới đây để giới thiệu loại quả do Mai An Tiêm đã trồng:

– Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, vị ngọt và mát.

– Quả có tên là quả dưa hấu.

4. Theo em, Mai An Tiêm là người thông minh, chịu khó.

Luyện tập

1. Từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn: khắc tên, thả, đưa, dâng

2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được: Thời chưa có phương tiện in-tơ-nét, bồ câu là phương tiện dùng để đưa thư.

Nói và nghe

1. Quan sát tranh, nói tên nhân vật và sự việc trong từng tranh

Quan sát tranh, nói tên nhân vật và sự việc trong từng tranh. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Bài làm:

1. Quan sát tranh, nói tên nhân vật và sự việc trong từng tranh:

Tranh 1: Vợ chồng Mai An Tiêm dựng nhà bằng tre nứa.

Tranh 2: Mai An Tiêm thấy một đàn chim bay qua thả xuống loại hạt đen nhánh

Tranh 3: Vợ chồng Mai An Tiêm trồng ra một loại cây dây bò, quả có vỏ màu xanh thẫm.

Tranh 4: Mai An Tiêm khắc tên mình lên quả dưa, rồi thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền.

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

  • Tranh 1: Ngày xưa, có một ngườitên là Mai An Tiêm đượcVua Hùng yêu mến nhận làmcon nuôi. Một lần, vì hiểu lầmlời nói của An Tiêm nên nhàvua nổi giận, đuổi An Tiêm ra đảo hoang.
  • Tranh 2: Một hôm, An Tiêm thấy một đàn chim bay qua thả xuống loại hạt đen nhánh. Chồng bèn nhặt và gieo  xuống cát, thầm nghĩ: “Thứ quả này chim ăn được thì người cũng ăn được”.Ở đảo hoang, hai vợ chồng An Tiêm dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ phơi khô tết thành quần áo.
  • Tranh 3: Rồi hạt nảy mầm, mọc ra một loại cây dây bò lan rộng. Cây ra hoa rồi ra quả. Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, có vị ngọt và mát. Vợ chồng An Tiêm đem hạt gieo trồng khắp đảo.
  • Tranh 4: Mùa quả chín, nhớ vua cha, An Tiêm khắc tên mình vào quả, thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đốt liền. Một người dân vớt được quả lạ đem dâng. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về. Thứ quả lạ đó là dưa hấu ngày nay.