[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Danh sách học sinh

0

1. Em đã được đọc bản danh sách học sinh nào dưới đây?

2. Em biết được thông tin gì khi đọc bản danh sách đó?

1. Trong bản danh sách, tổ 2 lớp C có bao nhiêu bạn?

2. Bạn đứng ở vị trí số 6 đăng kí đọc truyện gì?

3. Những bạn nào đăng kí cùng truyện với bạn ở vị trí số 6?

4. Bản danh sách có tác dụng gì?

1. Em đã được đọc bản danh sách học sinh đi tham quan

2. Khi đọc bản danh sách đó, em biết được họ tên và lớp của các bạn cùng đi tham quan với mình.

Em đã được đọc bản danh sách học sinh nào dưới đây? Em biết được thông tin gì khi đọc bản danh sách đó?

Trả lời câu hỏi:

1. Trong bản danh sách, tổ 2 lớp C có 8 bạn.

2. Bạn đứng ở vị trí số 6 đăng kí đọc truyện Ngày khai trường.

3. Những bạn đăng kí cùng truyện với bạn ở vị trí số 6: Trần Trường An và Đỗ Duy Bắc.

4. Bản danh sách có tác dụng làm thông tin dễ hiểu dễ nhìn hơn.

Viết

1. Nghe-viết: Cái trống trường em (Từ Buồn không hả trống đến Tùng! Tùng! Tùng!)

2. Dựa vào tranh nói tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh:

Dựa vào tranh nói tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh

3. Chọn a hoặc b:

Dựa vào tranh nói tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh

Dựa vào tranh nói tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh

Bài làm:

2. 

3. 

  • của

  • những

  • cửa

  • mở

  • mỗi

Luyện tập

1. Giải câu đố để tìm từ ngữ chỉ sự vật

Giải câu đố để tìm từ ngữ chỉ sự vật

2. Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trong các câu đố trên.

3. Đặt một câu nêu đặc điểm của đồ vật ở trường, lớp.

Luyện viết đoạn

1. Đọc danh sách dưới đây và trả lời câu hỏi:

Giải câu đố để tìm từ ngữ chỉ sự vật

a) Tổ 1 lớp 2A có bao nhiêu học sinh?

b) Có mấy bạn đăng kí tham quan lăng Bác?

c) Có mấy bạn đăng kí tham quan Bảo tàng dân tộc học?

2. Lập danh sách tổ em tham gia các câu lạc bộ của trường như: clb cờ vua, võ thuật, bơi lội.

Bài làm:

1. a) Đồng hồ

b) Bút chì

c) Cục tẩy

2. Từ ngữ chỉ đặc điểm trong các câu đố trên: chậm, khoan thai, dài, nhanh, mòn, nhỏ, dẻo

3. Trường em sơn màu vàng rực rỡ.

Luyện viết đoạn

1. Trả lời câu hỏi:

a) Tổ 1 lớp 2A có 8 học sinh?

b) Có 4 bạn đăng kí tham quan lăng Bác.

c) Có 4 bạn đăng kí tham quan Bảo tàng dân tộc học.

2. 

Số thứ tự Họ và tên Câu lạc bộ
1 Nguyễn Thanh Thảo Guitar
2 Trần Đức Mạnh Cờ vua
3 Đào Gia Huy Cờ vua
4 Phạm Mai Linh Nhảy
5 Võ Thành Long Bơi lội
6 Lê Diệu Ngọc Nhảy
7 Hoàng Minh Sơn Guitar