[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Cuốn sách của em

0

Quan sát bìa sách sau và cho biết các thông tin có trên bìa sách.

1. Chọn từ ngữ ở cột A với nội dung thích hợp ở cột B.

2. Qua tên sách, em có thể biết được điều gì?

3. Sắp xếp các thông tin theo đúng trình tự trong bài đọc:

a. Tác giả

b. Mục lục

c. Tên sách

d. Nhà xuất bản

4. Đọc mục lục trên và cho biết:

a. Phần 2 có những mục nào?

b. Để tìm hiểu về cây xương rồng, em đọc trang nào?

Các thông tin có trên bìa sách: tên tác giả, tên tác phầm và nhà xuất bản.

Trả lời câu hỏi:

1. 

Quan sát bìa sách sau và cho biết các thông tin có trên bìa sách

2. Qua tên sách, em có thể biết được khái quát ý nghĩa câu truyện.

3. Sắp xếp các thông tin theo đúng trình tự trong bài đọc:

c. Tên sách

a. Tác giả

d. Nhà xuất bản

b. Mục lục

4. a. Phần 2 có những mục: Xương rồng, Thông, Đước.

b. Để tìm hiểu về cây xương rồng, em đọc trang 25.

Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp

Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp

2. Nói tiếp để hoàn thành câu:

a. Tên sách được đặt ở (…)

b. Tên tác giả được đặt ở (…)

Bài làm:

1. 

  • Từ ngữ chỉ người, chỉ vật: cuốn sách, bìa sách, tác giả

  • Từ ngữ chỉ hoạt động: ghi, đọc sách

2. a. Tên sách được đặt ở khoảng giữa bìa sách.

b. Tên tác giả được đặt ở phía trên của bìa sách.

Viết

1. Viết chữ hoa: G

2. Viết ứng dụng: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Nói và nghe

1. Nghe kể chuyện

Chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh

2. Chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh.

Bài làm:

HS nghe kể chuyện và kể lại 1 đoạn theo ý thích.