[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Cô giáo lớp em

0

2. Em vô cùng biết ơn thầy cô đã dạy dỗ chúng em nên người.

1. Viết chữ hoa: D

2. Viết ứng dụng:

1. Nghe kể chuyện 

Vũ Duệ con nhà nghèo. Không được đến trường nhưng ham học, ngày ngày, Duệ cõng em đứng ngoài lớp học nghe lỏm. Một hôm, thầy giáo nêu một câu hỏi khó, không trò nào trả lời được. Thấy cậu đứng ngoài mấp máy môi như muốn nói, thầy gọi cậu vào. Duệ trả lời rất trôi chảy. Sau lần ấy, thầy đến nhà Duệ, khuyên cha mẹ Duệ cho cậu đi học. Đến lớp vài tháng, Duệ đã đứng đầu lớp. Duệ đối đáp rất tài. Một lần, có người đến đòi tiền, hỏi Duệ cha mẹ đi đâu. Duệ đáp:

– Cha cháu đi nhổ cây sống. Mẹ cháu đi trồng cây chết. Khách không hiểu như thế là thế nào, hứa sẽ xóa nợ cho cha mẹ Duệ nếu Duệ giải thích câu nói đó. Duệ nói:

– Cha cháu đi nhổ cây sống nghĩa là đi nhổ mạ. Mẹ cháu đi trồng cây chết nghĩa là đi cấy mạ. Về sau, Vũ Duệ đỗ Trạng nguyên, làm quan thời Lê, nổi tiếng là vị quan tài năng, trung nghĩa.