[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Chữ A và những người bạn

0

ĐỌC: CHỮ A VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN

Gợi ý: Nhìn tranh, có thể đoán nội dung bài đọc nói về bảng chữ cái

Câu hỏi: Trang 87 SGK Kết nối tri thức và cuộc sống Tiếng Việt 2 tập 1

Trả lời:

1. Trong bảng chữ cái tiếng việt, chữ A đứng ở vị trí đầu tiên

2. Chữ A mơ ước “chỉ mình tôi làm nên một cuốn sách”

3. Chữ A nhận ra rằng nếu chỉ một mình, bản thân chữ A chẳng thể nói được với ai điều gì

4. Chữ A muốn nhắc nhủ với các bạn: b. Chăm đọc sách

Hoạt động luyện tập: Trang 87 SGK Kết nối tri thức và cuộc sống Tiếng Việt 2 tập 1

Trả lời:

1. Cảm ơn các bạn, Nhờ có các bạn, chúng tôi đã có thể nói với nhau nhiều thứ, có thể đọc được nhiều điều hay

2. Những từ chỉ cảm xúc là: vui sướng; ngạc nhiên

NÓI VÀ NGHE

1. HS thực hành nói theo tranh

2. HS có thể trả lời theo quan điểm cá nhân. Một số ví dụ:

  • Niềm vui của em là mỗi ngày được đến lớp. Gặp gỡ bạn bè, thầy cô và học được nhiều bài hay. Em sẽ không vui nếu như mình bị điểm kém 
  • Niềm vui của em là mỗi ngày được ăn cơm mẹ nấu. Sau mỗi buổi học được mẹ đưa đón. Điều làm em không vui là mỗi khi bố mẹ không thể cùng em đi học