[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Cảm ơn anh hà mã

0

Khởi động

Em nói lời đáp như thế nào trong những tình huống (trình bày từ trái sang phải) sau:

Bức tranh 1:

– Chúc mừng sinh nhật ban.

– Mình cảm ơn bạn nhiều

Bức tranh 2:

– Thôi con làm vỡ lọ hoa của mẹ rồi

– Con xin lỗi mẹ ạ

Trả lời câu hỏi

1. Khi nghe dê hỏi, hươu trả lời không biết và lắc đầu bỏ đi

2. Thái độ của hà mã khi cún nhờ đưa qua sông:

c. vui vẻ đồng ý đưa qua sông

3. Dê con thấy xấu hổ vì hà mã đã quên mất lời cô dặn. Muốn ai đó giúp mình phải hỏi một cách lịch sự, còn khi họ giúp mình phải nói “cảm ơn”.

4. Qua câu chuyên này, em học được điều: 

Muốn ai đó giúp mình phải hỏi một cách lịch sự, thái độ không được hống hách, còn khi họ giúp mình phải nói “cảm ơn”.

Luyện tập

1. Tìm trong bài những câu hỏi hoặc câu đề nghị lịch sự: 

– Chào anh hà mã, anh giúp bọn em qua sông được không ạ?

– Cậu quên lời cô dặn rồi à? Muốn ai đó giúp mình phải hỏi một cách lịch sự, còn khi họ giúp mình phải nói “cảm ơn”.

2. Dựa vào bài đọc, nói tiếp các câu dưới đây:

q. Muốn ai đó giúp, em cần phải hỏi một cách lịch sự

b. Được ai đó giúp, em cần phải nói lời cảm ơn

Nói và nghe

1. Dựa vào tranh gợi ý, nói về sự việc trong từng tranh.

Dựa vào tranh gợi ý, nói về sự việc trong từng tranh. Kể lại câu chuyện Cảm ơn anh hà mã

2. Kể lại câu chuyện Cảm ơn anh hà mã

Bài làm:

1. Dựa vào tranh gợi ý, nói về sự việc trong từng tranh.

  • Bức tranh 1: dê và cún rủ nhau vào rừng chơi, khi quay về bị lạc đường.
  • Bức tranh 2: Khi gặp cô Hươu, dê đã nói: “cô kia, về làng đi lỗi nào?”
  • Bức tranh 3: Dê làm anh hà mã phật ý vì dê nói to: “bọn tôi muốn về làng, hãy đưa bọn tôi qua sông”
  • Bức tranh 4: Cún đã nói với anh hà mã khiến anh vui vẻ giúp đỡ: “chào anh hà mã, anh giúp bọn em qua sông được không ạ?”

2. Học sinh tham khao chuyện Cảm ơn anh hà mã, SGK trang 84 và kể lại câu chuyện.