[Sách kết nối] Giải toán 2 bài: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

0

Câu 1 (Trang 80 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1 000

Câu 2 (Trang 80 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1 000

Câu 3 (Trang 80 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1 000

a) 

Thuyền của mèo vớt được tất cả số viên ngọc trai là:

   233 + 245 = 478 (viên)

      Đáp số: 478 viên ngọc trai.

b)

Thuyền của hà mã vớt được tất cả số viên ngọc trai là:

   307 + 150 = 457 (viên)

      Đáp số: 457 viên ngọc trai.

Câu 1 (Trang 81 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1 000

Câu 2 (Trang 81 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1 000

Câu 3 (Trang 81 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Con hổ nặng là:

  107 + 32 = 139 (kg)

     Đáp số: 139 ki-lô-gam.

Câu 4 (Trang 82 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

Số cây hoa hồng trắng là:

   424 + 120 = 544 (cây)

      Đáp số: 544 cây hoa hồng trắng.

Câu 5 (Trang 82 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 2 bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1 000

a)

  • Dòng nước chảy dưới cầu dài 999 m.
  • Dòng nước chảy qua bãi đá dài 931 m.

b) Hải li về tổ theo dòng nước ở giữa là ngắn nhất.