Giải Bài 2: Viết: Nghe – viết: Ngày hôm qua đâu rồi? SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống>

7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Nghe – viết: Ngày hôm qua đâu rồi? (2 khổ thơ cuối)

Ngày hôm qua đâu rồi?

– Ngày hôm qua ở lại

Trong hạt lúa mẹ trồng

Cánh đồng chờ gặt hái

Chín vàng màu ước mong.

 

– Ngày hôm qua ở lại

Trong vở hồng của con

Con học hành chăm chỉ

Là ngày qua vẫn còn.

Câu 2

Câu 2: Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc tên các chữ cái:

Phương pháp giải:

Em quan sát cách đọc tên chữ cái ở cột thứ 3 rồi điền chữ cái tương ứng vào cột thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Câu 3: Sắp xếp các chữ cái dưới đây theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái:

Phương pháp giải:

Em xem lại thứ tự các chữ cái trong bảng ở bài tập 2 rồi ứng dụng và sắp xếp

Lời giải chi tiết:

Sắp xếp các chữ cái đã cho theo thứ tự bảng chữ cái: a, b, c, d, đ, ê

===***===