Giải Bài 10: Đọc mở rộng Chủ đề Bản tin của nhà trường SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống>

3

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Đọc bảng tin của nhà trường.

Phương pháp giải:

Em chủ động hoàn thành bài tập

Câu 2

Câu 2: Chia sẻ với bạn những thông tin mà em quan tâm.

Phương pháp giải:

Quan sát, đọc bảng tin của nhà trường và chia sẻ thông tin mà em thích nhất.

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

– Chủ nhật này khối 2 được đi tham quan viện bảng tàng đấy.

– Thứ hai tuần sau, toàn trường sẽ có hoạt động thi cắm hoa.

===***===