Giải Bài 1: Viết: Chữ hoa A SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống>

23

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Viết chữ hoa A

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ chữ viết mẫu và hướng dẫn thứ tự viết các nét trong sách

Lời giải chi tiết:

* Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét móc ngược phải và nét lượn.

* Cách viết:

– Bước 1: Đặt bút trên đường kẻ (ĐK) ngang 2 hơi lượn vòng khi đến điểm dừng trên ĐK dọc 3.

– Bước 2: Không nhấc bút, viết tiếp nét ngược phái và dừng bút dưới ĐK ngang 2 và trước ĐK dọc 4.

– Bước 3: Lia bút đến phía trên ĐK ngang 2, viết nét lượn cắt ngang hai nét móc ngược và dừng bút bên trái ĐK dọc 4, giữa ĐK ngang 1 và 2.

Câu 2

Câu 2: Viết ứng dụng: Ánh nắng tràn ngập sân trường.

===***===

Phương pháp giải:

Em đọc câu ứng dụng

Lời giải chi tiết:

Lần lượt viết các từ trong câu ứng dụng