[Sách cánh diều] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 6: Em yêu trường em

0

Giải ô chữ

Câu 1. Chọn từ ngữ thích hợp với mỗi dòng theo gợi ý dưới đây. Mỗi ô trống ứng với một chữ cái.

– Dòng 3: Dùng bút, phấn hoặc vật khác tạo thành chữ (gồm 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ V).

– Dòng 4: Nơi em đến học hằng ngày (gồm 9 chữ cái, bắt đầu bằng chữ T).

– Dòng 7: Tên một loại hoạt động đầu tuần của nhà trường (gồm 6 chữ cái, bắt đầu bằng chữ C).

– Dòng 8: Buổi lễ bắt đầu năm học mới (gồm 9 chữ cái, bắt đầu bằng chữ K).

– Dòng 9: Ngườ’i phụ nữ làm nghề dạy học (gồm 6 chữ cái, bắt đầu bằng chữ C).

[Sách cánh diều] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 6: Em yêu trường em

Đáp án chi tiết:

Giải ô chữ

Chọn từ ngữ thích hợp với mỗi dòng theo gợi ý dưới đây. Mỗi ô trống ứng với một chữ cái.

– Dòng 3: VIẾT

– Dòng 4: TRƯỜNG HỌC

– Dòng 7: CHÀO CỜ

– Dòng 8: KHAI GIẢNG

– Dòng 9: CÔ GIÁO

Câu 2. Đọc từ mới xuất hiện ở cột dọc (cột màu xanh đậm).

Đáp án chi tiết:

Đọc từ mới xuất hiện ở cột dọc (cột màu xanh đậm): MÁI TRƯỜNG.

[Sách cánh diều] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 6: Em yêu trường em

Câu 1. Những chi tiết nào tả sân trường, lớp học vắng lặng trong những ngày hè?

Đáp án chi tiết:

Những chi tiết tả sân trường, lớp học vắng lặng trong những ngày hè:

“chỉ có tiếng lá cây, thì thầm cùng bóng nắng.”

Câu 2. Bạn học sinh tưởng tượng sân trường sẽ đổi khác như thế nào trong ngày tựu trường?

Đáp án chi tiết:

Bạn học sinh tưởng tượng sân trường sẽ đổi khác trong ngày tựu trường: 

“sân trường lại ngập tràn những niềm vui xao xuyến.”

Câu 3. Những ai, những gì đang mời gọi, mong chờ bạn học sinh bước vào năm học mới?

Đáp án chi tiết:

Những thứ đang mời gọi, mong chờ bạn học sinh bước vào năm học mới:

  • thầy cô
  • bạn bè
  • trống trường

Câu 1. Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? và bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì? trong câu ” Chúng em học bài mới”

Đáp án chi tiết:

  • Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai?: Chúng em
  • Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì?: học bài mới.

Câu 2. Đặt một câu nói về hoạt động cùa em trên sân trường trong ngày tựu trường.

Đáp án chi tiết:

Đặt một câu nói về hoạt động cùa em trên sân trường trong ngày tựu trường.

Ví dụ: Em vỗ tay khi cô hiệu trưởng phát biểu.

Câu 1. Nghe-viết: Ngôi trường mới.

Câu 2. Tìm đường đến trường.

a) Em chọn chữ s hoặc chữ x phù hợp với ô trống. Giúp bạn Sơn tìm đường đến trường. Biết rằng đường đến trường được đánh dấu bằng các tiếng có chữ s.

[Sách cánh diều] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 6: Em yêu trường em

b) Em chọn dấu thanh (dấu hỏi hoặc dấu ngã) phù hợp với chữ in đậm. Giúp bạn Thủy tìm đường đến trường, biết rằng đường đến trường được đánh dấu bởi các tiếng có dấu hỏi.

[Sách cánh diều] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 6: Em yêu trường em

Đáp án chi tiết:

a) Em chọn chữ s hoặc chữ x phù hợp với ô trống. Giúp bạn Sơn tìm đường đến trường. Biết rằng đường đến trường được đánh dấu bằng các tiếng có chữ s.

[Sách cánh diều] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 6: Em yêu trường em

b) Em chọn dấu thanh (dấu hỏi hoặc dấu ngã) phù hợp với chữ in đậm. Giúp bạn Thủy tìm đường đến trường, biết rằng đường đến trường được đánh dấu bởi các tiếng có dấu hỏi.

[Sách cánh diều] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 6: Em yêu trường em

Câu 3. Tập viết

a) Viết chữ hoa: D

b) Viết ứng dụng: Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt.

Câu 1. Chuyện gì xảy ra ngoài hành lang khi thầy giáo đang viết bài?

Đáp án chi tiết:

Chuyện xảy ra ngoài hành lang khi thầy giáo đang viết bài: Chậu hoa bị rơi vỡ.

Câu 2. Thầy giáo nói gì với nhóm học trò đang vây quanh?

Đáp án chi tiết:

Thầy giáo nói với nhóm học trò đang vây quanh: ” Trước hết phải cứu cây hoa đã”.

Câu 3. Các bạn trong lớp tưởng tượng cây hoa nói gì?

Đáp án chi tiết:

Các bạn trong lớp tưởng tượng cây hoa nói: ” Các bạn có thương tôi không?”, “Tôi sẽ không nở hoa được nữa.”

Câu 4. Em có thích cách giải quyết sự việc của thầy giáo không? Chọn câu trả lời của em:

a) Không, vì thầy chưa làm rõ ai mắc tội nặng hơn.

b) Có, vì thầy đã hướng suy nghĩ của học sinh vào việc cứu cây hoa.

c) Có, vì thầy tránh cho Huy và Lân tranh cãi xem ai có lỗi.

Đáp án chi tiết:

Em chọn ý: 

c) Có, vì thầy tránh cho Huy và Lân phải tranh cãi xem ai có lỗi.

Câu 1. Tìm lời xin lỗi của Huy trong câu chuyện.

Đáp án chi tiết:

Lời xin lỗi của Huy trong câu chuyện: “Em xin lỗi thầy nhưng tại bạn Lân đẩy em ạ.”

Câu 2. Sau khi nghe thầy nói, Lân đã nhận ra lỗi của mình. Theo em:

a) Lân nên xin lỗi những ai?

b) Lân xin lỗi như thế nào?

c) Người được Lân xin lỗi sẽ nói gì?

Đáp án chi tiết:

Sau khi nghe thầy nói, Lân đã nhận ra lỗi của mình. Theo em:

a) Lân nên xin lỗi thầy giáo và Huy.

b)

  • Lân xin lỗi thầy: “Em xin lỗi thầy vì đã làm vỡ chậu hoa.”
  • Lân xin lỗi Huy: ” Tớ xin lỗi vì đã đẩy cậu ngã.”

c) Người được Lân xin lỗi sẽ nói:

  • Thầy: “Không sao, em biết nhận lỗi là tốt rồi.”
  • Huy: ” Không sao, chúng ta đã cứu được chậu hoa rồi.”

Câu 1. Phân vai (người dẫn chuyện, thầy giáo, Huy, Lân và 2 học sinh khác) đọc lại câu chuyện Chậu hoa.

Đáp án chi tiết:

 Phân vai (người dẫn chuyện, thầy giáo, Huy, Lân và 2 học sinh khác) đọc lại câu chuyện Chậu hoa.

Câu 2. Dựa vào tranh, kể lại từng đoạn của câu chuyện.

[Sách cánh diều] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 6: Em yêu trường em

Đáp án chi tiết:

Kể lại chuyện:

   Giờ ra chơi thầy giáo vừa kịp viết lên bảo mấy chữ mẫu cho tiết học sau thì nghe tiếng “rầm” ngoài hành lang.

   Nhóm học trò nhao nhao nói rằng bạn Huy làm vỡ chậu hoa. Cậu bé vui buồn bã xin lỗi thầy và nói tại bạn Lân đẩy em đấy ạ Lân thì bảo em chỉ ra và bạn thôi.

   Khi thầy giáo nâng cây hoa nên nói trước hết hãy cứu cây hoa đã. Rồi thầy hỏi các em thử nghĩ xem nếu cây hoa biết nói nó sẽ nói gì với các em. Nhiều ý kiến được đưa ra “Các bạn có thương tôi không”, “Tôi không nở hoa được nữa”.

   Thầy giáo mỉm cười khi các em mang chiếc xô nhựa đến đây trồng cây hoa vào. Ngày mai ta sẽ tìm cho nó một cái chậu mới. Nghe thầy nói Lân cũng nhận lỗi và xin lỗi thầy và các bạn. Sau hồi trống và lớp cây hoa đã được nằm trong xô nhựa nó sẽ được đặt vào cái chậu mới.

Câu 3. Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Câu 1. Nói lời xin lỗi và lời đáp của các nhân vật trong bức tranh dưới đây:

[Sách cánh diều] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 6: Em yêu trường em

Đáp án chi tiết:

Tranh 1: 

A: Tớ xin lỗi vì đã dẫm lên giày của cậu.

B: Ừ, không sao đâu.

Tranh 2:

A: Con xin lỗi mẹ vì đã làm vỡ bình hoa.

B: Con biết nhận lỗi là tốt rồi.

Câu 2. Viết 4-5 câu kể về một lần em có lỗi với ai đó (bố mẹ, thầy cô, anh chị em, bạn bè,..) và em xin lỗi người đó.

Đáp án chi tiết:

Ví dụ: 

    Một hôm chị em đang học bài ở bàn học. Em ngồi cạnh chị uống sữa rồi không may làm đổ sữa ra bàn. Sữa làm ướt vở của chị. Em cảm thấy rất có lỗi và đã xin lỗi chị của mình.

Câu 1. Hãy viết 4-5 câu về một ngôi trường em mơ ước. Hãy vẽ tranh minh họa ngôi trường đó.

Gợi ý:

– Ngôi trường ấy có những gì đặc biệt (phòng học, vườn cây, khu vui chơi, bể bơi, sân bóng,..)

– Thầy cô và cô bác phục vụ thân thiện như thế nào?

– Trong ngôi trường ấy, học sinh học tập, vui chơi như thế nào?

Đáp án chi tiết:

Ví dụ:

    Em ước ngôi trường của em được sơn màu hồng xinh đẹp. Trong trường có khu vườn hoa rực rỡ sắc màu và bể bơi thật to. Ở trường các thầy cô đều tốt bụng và vui tính. Các bạn bè vui vẻ, hòa đồng và luôn yêu thương lẫn nhau.

Câu 2. Giới thiệu và bình chọn những đoạn viết hay, tranh vẽ đẹp.