Giải Review 3 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and circle Yes or No.

(Nghe và khoanh tròn Có hoặc Không.) 

Lời giải chi tiết:

 

2. No

3. Yes

4. No

5. Yes

Nội dung bài nghe:

1. How many boats are there?

– Thirteen boats.

2. How many robots are there?

– Eleven robots.

3. This is my uncle. My uncle is under the tree.

4. I’d like a new violin.

5. I’d like pink dress.

Tạm dịch:

1. Có bao nhiêu chiếc thuyền?

– Mười ba chiếc thuyền.

2. Có bao nhiêu người máy?

– Mười một người máy.

3. Đây là chú của tôi. Chú tôi ở dưới gốc cây.

4. Tôi muốn một cây đàn vĩ cầm.

5. Tôi thích chiếc váy màu hồng.

Bài 2

2. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

Example:

– There are eleven robots.

– This is my uncle.

– I’d like a new guitar.

Tạm dịch:

– Có mười một người máy.

– Đây là chú tôi.

– Tôi thích một cây đàn ghi ta mới.

Lời giải chi tiết:

1.

There are fifteen boats.

There are twelve dolls.

There are fourteen balls.

Tạm dịch:

Có mười lăm chiếc thuyền.

Có mười hai con búp bê.

Có mười bốn quả bóng.

2.

This is my mum.

This is my grandpa.

This is my grandma.

Tạm dịch:

Đây là mẹ của tôi.

Đây là ông nội của tôi.

Đây là bà của tôi.

3.

I’d like a new/ pink violin.

I’d like a new/ pink dress.

I’d like a new/ blue vest.

Tạm dịch:

Tôi muốn một cây vĩ cầm mới / màu hồng.

Tôi muốn một chiếc váy mới / màu hồng.

Tôi muốn một chiếc áo vest mới / màu xanh lam.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here