Giải Lesson 4 – Unit 9 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

– dress: váy

– guitar: đàn ghi ta

– shoes: đôi giày

Bài 2

Task 2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.) 

Example:

a. I’d like a pink dress. (Tôi muốn một chiếc váy hồng.)

Lời giải chi tiết:

b. I’d like a blue vest. (Tôi muốn một chiếc áo ghi lê màu xanh.)

c. I’d like a brown jacket. (Tôi muốn một chiếc áo khoác màu nâu.)

d. I’d like a new guitar. (Tôi muốn một cây đàn ghi – ta mới.)

Bài 3

Task 3. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

Example: I’d like a pink dress.

(Con muốn một cái váy màu hồng.)

Phương pháp giải:

Học sinh sử dụng cấu trúc: I’ d like + đồ vật (Tôi muốn…)

Lời giải chi tiết:

– I’d like a brown guitar.

(Con muốn một cây đàn ghi- ta màu nâu.)

– I’d like a pink violin.

(Con muốn một cây vĩ cầm màu hồng.)

– I’d like a blue bag.

(Con muốn một chiếc túi màu xanh.)

– I’d like an orange hat.

(Con muốn một chiếc mũ màu cam.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here