Giải Lesson 4 – Unit 8 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

– grandpa: ông

– grandma: bà

– brother: anh, em trai

– baby: em bé

Bài 2

Task 2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.) 

Example:

1. This is my brother. (Đây là anh trai của tôi)

Lời giải chi tiết:

2. This is my mum.

3. This is my grandma.

4. This is my dad.

5. This is my grandpa.

Tạm dịch:

2. Đây là mẹ của tôi.

3. Đây là bà của tôi.

4. Đây là bố của tôi.

5. Đây là ông nội của tôi.

Bài 3

Task 3. Draw and say.

(Vẽ và nói.)

Example: This is my grandma. (Đây là bà của tôi)

Phương pháp giải:

Học sinh sử dụng cấu trúc giới thiệu người thân: This is my + N.

Lời giải chi tiết:

Học sinh vẽ và tô màu vào ô trống hình ảnh người thân của em và sử dụng cấu trúc để giới thiệu với các bạn.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here