Giải Lesson 4 – Unit 2 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

– meat: thịt

– rice: cơm

– cake: bánh

– milk: sữa

– carrot: cà rốt

Bài 2

2. Listen and tick (✓) or cross (x).

(Nghe và đánh dấu  hoặc x)

a. cake

Phương pháp giải:

Bài nghe:

b. carrot

c. rice

d. milk

e. meat

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Let’s play.

(Cùng chơi nào.)

I don’t like cakes.

(Tôi không thích bánh.)

Lời giải chi tiết:

– I like milk.

(Tớ thích sữa.)

– I don’t like oranges.

(Tôi không thích quả cam.)

– I like olives.

(Mình thích quả ô liu.)

– I like lemonade.

(Tớ thích nước chanh.)

– I like carrots.

(Tớ thích củ cà rốt.)

– I don’t like meat.

(Tôi không thích thịt.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here