Giải Lesson 4 – Unit 10 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

– chair: cái ghế

– next to: cạnh, bên cạnh

– bed: chiếc giường

Bài 2

Task 2. Listen and number.

(Nghe và đánh số.) 

Example:

1. Where are the dogs?  – They are next to the sofa.

Tạm dịch: Những con chó ở đâu? – Chúng ở cạnh ghế sofa.

Lời giải chi tiết:

Scripts:

2. Where are the pictures? – They are next to the bed.

3. Where are the guitars? – They are on the chair.

4. Where are the robots? – They are in the box.

Tạm dịch:

2. Những bức tranh ở đâu? – Chúng ở cạnh giường.

3. Những cây đàn ghi –ta ở đâu? – Chúng ở trên ghế.

4. Robot ở đâu? – Chúng ở trong hộp.

Bài 3

Task 3. Listen and draw.

(Nghe và vẽ.) 

Lời giải chi tiết:

Scripts:

1. There is a window in the house.

2. The house is next to the tree.

3. There are two cats. The cats are under the tree.

Tạm dịch:

1. Có một cửa sổ trong nhà.

2. Ngôi nhà ở cạnh cái cây.

3. Có hai con mèo. Những con mèo ở dưới gốc cây.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here