Giải Lesson 3 – Unit 7 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Let’s trace. (Cùng tô nào)

Lời giải chi tiết:

Học sinh luyện tập tô chữ theo hướng dẫn của giáo viên.

Bài 2

Task 2. Choose, write and say. (Chọn, viết và nói)

Example:

a. one kite (một con diều)

Lời giải chi tiết:

b. six robots (6 con người máy)

c. three boats (3 con thuyền)

d. nine balls (9 quả bóng)

e. two dolls (2 con búp bê)

Giaibaitaphay.com

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here