Giải Lesson 3 – Unit 13 – SGK Tiếng Anh 2 mới

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Let’s trace.

(Cùng tô nào.)

Lời giải chi tiết:

Học sinh luyện tập tô chữ theo hướng dẫn của giáo viên.

Bài 2

Task 2. Look, write and say.

(Nhìn, viết và nói.)

Example:

a. I like running. (Tôi thích chạy.)

Phương pháp giải:

Cấu trúc: I like + … (Tôi thích…)

Lời giải chi tiết:

b. I like zebras.

c. I like skipping rope.

d. I like swimming.

Tạm dịch:

b. Tôi thích ngựa vằn.

c. Tôi thích nhảy dây.

d. Tôi thích bơi lội.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here