Giải Lesson 3 – Unit 12 – SGK Tiếng Anh 2 mới

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Let’s trace.

(Cùng tô nào.)

Lời giải chi tiết:

Học sinh luyện tập tô chữ theo hướng dẫn của giáo viên.

Bài 2

Task 2. Choose, write and say.

(Chọn, viết và nói.)

Example: a. Let’s sing. (Cùng hát nào.)

Phương pháp giải:

Cấu trúc: Let’s + động từ (Cùng nhau làm gì)

Từ vựng:

– sing: hát

– play: chơi

– walk: đi bộ

– swim: bơi

Lời giải chi tiết:

b. Let’s play.

c. Let’s swim.

d. Let’s walk.

Tạm dịch:

b. Cùng chơi nhé.

c. Hãy bơi đi bơi với mình.

d. Cùng nhau đi bộ nào.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here