Giải Lesson 3 – Unit 11 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Let’s trace. (Cùng tô nào.)

Lời giải chi tiết:

Học sinh luyện tập tô chữ theo hướng dẫn của giáo viên.

Bài 2

Task 2. Look, write and say. (Nhìn, viết và nói)

Example:

a. The ox has got four legs. (Con bò đực có 4 chân.)

Lời giải chi tiết:

b. The duck has got two legs.

c. The fox has got an apple.

d. The ant has got six legs.

Tạm dịch:

b. Con vịt có hai chân.

c. Con cáo có một quả táo.

d. Con kiến có sáu chân.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here