Giải Lesson 2 – Unit 5 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

1. I have got a ruler and a rubber.

(Tôi có một cái thước kẻ và một cục tẩy.)

2. The ruler is green.

(Cây thước có màu xanh lá.)

3. The rubber is yellow.

(Cục tẩy có màu vàng.)

Bài 2

2. Read and tick (✓) or cross (x).

(Đọc và đánh dấu ✓ hoặc x)

a. The pen is blue.  ✓

(Cái bút màu xanh da trời)

Lời giải chi tiết:

b. x

(Cây thước màu cam.)

c. ✓

(Cái đèn màu vàng.)

d. x

(Cục tẩy màu xanh.)

Bài 3

3. Show and tell.

(Cho xem và nói.)

Lời giải chi tiết:

– The pen is blue.

(Cái bút màu xanh lam.)

– The rubber is white.

(Cục tẩy màu trắng.)

– The schoolbag is red.

(Chiếc cặp màu đỏ.)

– The pencil is pink.

(Chiếc bút chì màu hồng.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here