Giải Lesson 1 – Unit 9 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

– violin: đàn vĩ cầm

– vest: áo ghi lê

Bài 2

Task 2. Let’s chant.

(Cùng nói nào.) 

Lời giải chi tiết:

Let’s chant the sound of V.

v v v

v in vest.

v in violin.

v v v

v is the sound of V.

Tạm dịch:

Hãy cùng đồng thanh nói phát âm của V

v v v

v ở trong từ vest.

v ở trong từ violin.

v v v

v là phát âm của V.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here