Giải Lesson 1 – Unit 3 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

– lamp: cái đèn

– a cup: cái cốc, tách

Bài 2

2. Let’s chant.

(Cùng hát theo nhịp.) 

Lời giải chi tiết:

p p p

p is in cup.

(p ở trong từ “cup”.)

p p p

p is in lamp.

(p ở trong từ “lamp”.)

p p p

p is the sound of P.

(p là âm của P.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here