Giải Lesson 1 – Unit 2 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

– orange: quả cam

– olive: quả ô liu

Bài 2

2. Let’s chant.

(Cùng hát theo nhịp.) 

Lời giải chi tiết:

o o o

o is in olive.

(o ở trong từ “olive”.)

o o o

o is in orange.

(o ở trong từ “orange”.)

o o o

o is the sound of O.

(o là âm của O.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here