Giải Lesson 1 – Unit 11 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và nhắc lại.) 

Lời giải chi tiết:

– ox: con bò đực

– fox: con cáo

Bài 2

Task 2. Let’s chant.

(Cùng hát đồng dao.) 

Lời giải chi tiết:

What sound can you hear?

x x x

Say it again!

fox

ox

x is the sound of X.

Tạm dịch:

Bạn nghe thấy âm gì vậy?

x x x

Nói lại lần nữa nào!

Con cáo

Con bò đực

x là phát âm của X.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here