Giải Lesson 1 – Unit 10. Ww – Tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

– window: cửa sổ

– wall: bức tường

Bài 1

Task 2. Let’s chant.

(Cùng hát đồng dao.) 

Lời giải chi tiết:

Let’s chant the sound of W

w w w

w in wall

w in window

w w w

w is the sound of W

Tạm dịch:

Cùng nói đồng thanh phát âm của W

w ở trong từ bức tường

w ở trong từ cửa sổ

w là phát âm của W

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here