Giải Lesson 1 – Unit 1 – SGK Tiếng Anh 2 mới

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

– train: tàu hỏa

– van: xe thùng

 

Bài 2

2. Let’s chant.

(Cùng nói nào.) 

Lời giải chi tiết:

n n n

n is in train.

n n n

n is in van.

n n n

n is the sound of N.

Tạm dịch:

n n n

n ở trong từ “train”.

n n n

n ở trong từ “van”.

n n n

n là âm của N.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here