Giải Review 9 – Unit 9&10 Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

 A. Listen and draw lines.

(Nghe và đường thẳng.)

Phương pháp giải:

1. Ben, pick up your pencil case.

(Ben, nhặt cây bút chì của em lên.)

My pencil case? OK.

(Bút chì của em ạ? Vâng ạ.)

Thank you, Ben.

(Cảm ơn Ben.)

2. I sing songs on Monday.

(Tôi hát vào ngày thứ Hai.)

On Tuesday?

(Vào ngày thứ Ba à?)

No, on Monday.

(Không, vào ngày thứ Hai.)

3. Hey, Bill. I can count numbers.

(Này Bill. Tôi có thể đếm được số.)

I can count numbers, too. One, two, three, four.

(Tôi cũng có thể đếm được số. 1,2,3, 4)

3. Lola, pick up your ruler.

(Lola, nhặt cây thước kẻ của em lên?)

My ruler? Yes,sure.

(Cây thước kẻ của em ạ? Vâng, chắc chắn ạ.)

Thank you, Lola.

(Cảm ơn Lola.)

B

B. PLAY “Stepping stones”.

(Trò chơi “Bước theo từng viên đá”.)

 

Cách chơi: Bước vòng theo các viên đá, người chơi đặt 1 câu theo mẫu “Pick up your…? Tương ứng với hình trên viên đá. Ví dụ, người chơi dừng ở viên đá có hình thước kẻ thì đặt câu “Pick up your ruler.” (Nhặt thước kẻ của bạn lên.), hay dừng ở viên đá có hình quần ngắn thì “Pick up your shorts.” (Nhặt quần ngắn của bạn lên.)

 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here