Giải Review 7 – Unit Unit 7&8 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and (√) the box

(Nghe và đánh dấu vào ô.)

 

Lời giải chi tiết:

1. Is this your shirt?

(Đây là cái áo sơ mi của bạn phải không?)

Yes, it is.

(Vâng, là nó.)

2. These are my shorts.They are blue. I like blue.

(Đây là cái quần sọt của tôi. Nómàu xanh dương. Tôi thích xanh dương.)

3.These are my shoes.

(Đây là đôi giày của tôi.)

Very nice.

(Đẹp thật.)

4. Is this your T-shirt?

(Đây là cái áo sơ mi của bạn phải không?)

Yes, it is. Ohh, I like it.

(Vâng, là nó. Ồ, tôi thích nó.)

B

B. PLAY “Stepping stones”.

(Trò chơi “Bước theo từng viên đá”.)

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: Bước vòng theo các viên đá, người chơi đặt 1 câu theo mẫu “Is this your…?, hay “ These are my …” với hình trên viên đá ở vị trí đang dừng. Ví dụ, người chơi dừng ở viên đá có hình cái đầm thì có thể dùng mẫu câu “Is this your dress?”, hay dừng ở viên đá có hình quần dài thì có thể dùng mẫu câu “These are my pants.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here