Giải Review 6 – Unit 5&6 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

 A. Listen and draw lines.

(Nghe và vẽ đường thẳng.)

Lời giải chi tiết:

1. I want to go to the zoo.

(Tôi muốn đi sở thú.)

OK. (Được thôi.)

2. I want to go to the beach.

(Tôi muốn đi đến bãi biển.)

Sure.

(Chắn chắn rồi.)

3. I want to go to the park.

(Tôi muốn đi công viên.)

The park? (Công viên á?)

OK. (Được thôi.)

4. I want to go to the playground.

(Tôi muốn đi đến sân chơi.)

The playground? (Sân chơi á?)

OK. Let’s go.

(Đồng ý. Đi nào.)

B

B. Play the “Chain” game.

(Trò chơi “Dây chuyền”.)

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: ví dụngười thứ nhất sẽ nói 1 câu về nơi mình muốn đi “I want to go to the park” (Tôi muốn đi công viên.), người thứ 2 sẽ tiếp tục “I want to go to the zoo.” (Tôi muốn đi sở thú.). Tiếp tục người thứ 3, thứ 4“I want to go …” cho đến khi nào hết lượt.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here