Giải Review 5 – Unit 5&6 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and (√) the box.

(Nghe và (√) vào ô.)

Lời giải chi tiết:

1. Let’s play hide and seek.

(Chơi trốn tìm nào.)

OK. (Đồng ý.)

2. On weekends, I eat snacks.

(Vào cuối tuần, tôi ăn nhẹ.)

Snacks?(Bim bim á?)

Yes. (Ừm.)

3. Let’s play hopscotch.

(Chơi nhảy lò cò nào.)

Hopscotch?(Nhảy lò cò á?)

OK.(Được thôi.)

Great!(Tuyệt!)

4. On weekends, I listen to music.

(Vào cuối tuần, tôi nghe nhạc.)

I listen to music, too.

(Tôi cũng nghe nhạc giống bạn.)

B

B. Play the “Pretend” game.

(Trò chơi “Giả vờ”.)

Lời giải chi tiết:

Cách chơi:  Một bạn sẽ dùng hành đông để diễn tả đang rủ chơi trò chơi gì,

Các bạn còn lại sẽ đoán và nói, ví dụ “Let’s play soccer”(Hãy chơi đá bóng nào), hoặc“Let’s play hopscotch” (Hãy chơi đá bóng nào). Nếu đúng thì nói “Yes”, sai nói “No”.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here