Giải Review 4 – Unit 4 & 5 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and circle (A or B)

(Nghe và khoanh tròn A hay B.)

Lời giải chi tiết:

1. What’s that? – It’s a pig.

(Kia là gì? – Nó là một con heo.)

2. What’s that? – It’s a goat.

(Kia là gì? – Nó là môt con dê.)

3. What’s that? – It’s a duck.

(Kia là gì? – Nó là môt con vịt.)

4. What’s that? – It’s a bear.

(Kia là gì? – Nó là môt con gấu.)

B

B. Play “Board race”.

(Trò chơi “Đập  bảng”.)

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: 1 người sẽ đọc tên 1 con vật, ví dụ “cow” (con bò) thì người chơi phải nghe thật nhanh và chạm vào hình con bò trên bảng và nói thành 1 câu “It’s a cow.” (Nó là con bò.). Ai nhanh hơn người đó thắng.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here