Giải Review 1 – Unit 1 & 2 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and draw lines.

(Nghe và vẽ đường thẳng.)

Lời giải chi tiết:

1. How are you, Ben?

(Bạn có khỏe không, Ben?)

I’m bored.

(Tôi chán.)

2. How are you, Kim?

(Bạn có khỏe không, Kim?)

I’m hungry.

(Tôi đói bụng.)

3. How are you, Bill?

(Bạn có khỏe không, Bill?)

I’m happy.

(Tôi vui.)

4. How are you?

(Bạn có khỏe không?)

Lola is sad.

(Lola buồn.)

Sad?

(Buồn?)

Yes, Lola’s sad.

(Vâng, Lola buồn.)

B

B. Play the “Chain” game.

(Trò chơi “Dây chuyền”)

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: người thứ nhất sẽ hỏitên“What’s your name?,  người thứ 2 sẽ trả lời “My name’s Lan” ( Tôi tên Lan.). Tiếp tục người thứ 2 sẽ hỏi tên và người thứ 3 trả lời tên của mình, thay phiên nhau cho đến khi nào hết lượt.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here