Giải Lesson 2 – Unit 6. Around town – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

B

B. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)

C

C. Circle the letters.

(Khoanh chọn chữ cái.)

Lời giải chi tiết:

1. robot

2. sun

3. sea

D

D.  Play “Board race”

(Trò chơi “Đập bảng”)

Phương pháp giải:

Cách chơi: 1 người sẽ đọc 1từ, ví dụ “sun” (mặt trời) thì người chơi phải nghe thật nhanh âm đầu của từ “sun” là “s” và chạm thật nhanh vào “s” trên bảng. Ai nhanh hơn người đó thắng.

E

E. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

F

F. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)

G

G. Write the letters.

(Viết các chữ cái.)

H

H. Play the “Chain” game.

(Trò chơi “Dây chuyền”.)

Lời giải chi tiết:

Cách chơi:ví dụngười thứ nhất nói 1 từ “tiger”, người thứ 2 sẽ nói chữ cái đầu là”t”, tiếp theo người thứ 3 sẽ là “i”, người thứ 4 sẽ là “g”, tiếp tục cho đến khi hoàn thành từ đó. Ai nói không đúng sẽ bị loại.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here