Giải Lesson 2 – Unit 10. Day of the week – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)

C

C. Write the letters. 

 (Viết các chữ cái.)

D

D.  Play “Board race”

(Trò chơi “Đập bảng”.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: 1 người sẽ đọc 1từ, ví dụ “tiger” (con hổ) thì  người chơi phải nghe thật nhanh âm đầu của từ “tiger” là “t” và chạm thật nhanh vào “t” trên bảng. Ai nhanh hơn người đó thắng.

E

E. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here