Giải Lesson 2 – Unit 1. Feelings – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

A. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)

C

C. Sing.

(Hát)

Lời giải chi tiết:

This is a nut,

(Đây là một hạt dẻ,)

n, n, nut.

(n, n, hạt dẻ.)

This is a nut,

(Đây là một hạt dẻ,)

n, n, nut.

D

D. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo. )

E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)

G

G. Sing.

(Hát.)

Phương pháp giải:

This is an octopus,

(Đây là một con bạch tuộc,)

o, o, octppus.

(o, o, bạch tuộc)

This is an octopus,

(Đây là một con bạch tuộc,)

o, o, octppus.

(o, o, bạch tuộc)

H

H. Listen and hop.

(Nghe và nhảy theo.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here