Giải Lesson 8 – Unit 5 – SGK Tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 17

Task 17. Circle the odd one out. Then say. (Khoanh tròn con vật khác loại. Sau đó nói)

Lời giải chi tiết:

1. turkey (It’s got two legs.)

2. goat (It’s got four legs.)

3. owl (It’s awake at night.)

4. hen (It’s got two legs.)

5. cow (It’s awake in the day.)

Tạm dịch:

1. con gà tây (Nó có hai chân.)

2. con dê (Nó có bốn chân.)

3. con cú (Nó hoạt động vào ban đêm.)

4 con gà mái (Nó có hai chân.)

5. con bò (Nó hoạt động trong ngày.)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here