Giải Lesson 8 – Unit 2 – SGK Tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 17

17. Find and ✓ 

(Tìm và đánh dấu ✓)

Phương pháp giải:

Học sinh tìm các nhân vật trong các bức hình trong sách sau đó đánh dấu   vào các ô khi tìm được nhân vật.

Bài 18

18. Look at Activity 17. Ask and answer.

(Nhìn vào Bài 17. Hỏi và trả lời.)

Where’s the aunt? – She’s in the kitchen.

(Dì đang ở đâu? – Dì đang ở trong bếp.)

Lời giải chi tiết:

1.  Where’s the uncle? – He’s in the kitchen.

(Chú đang ở đâu? Chú đang ở trong bếp.)

2. Where’s Rose? – She’s in the living room.

(Rose đang ở đâu vậy? – Cô ấy đang ở trong phòng khách.)

3. Where’s Charlie? – He’s in the bedroom.

(Charlie ở đâu? – Anh ấy đang ở trong phòng ngủ.)

4. Where’s the granny? – She’s in the bathroom.

(Bà ở đâu? – Bà đang ở trong phòng tắm.)

5. Where’s the grandad? – He’s in the living room.

(Ông đang ở đâu? – Ông đang ở trong phòng khách.)

6. Where’s the brother? – He’s in the bedroom.

(Em trai đang ở đâu ? – Anh Cậu bé đang ở trong phòng ngủ.)

7. Where’s Ola? – He’s in the living room.

(Ola đang ở đâu? – Nó đang ở trong phòng khách.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here