Giải Lesson 7 – Unit 1 – SGK Tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 16

16. Listen and number. Then trace and write e or o.

(Nghe và đánh số. Sau đó tô và điền chữ e hoặc o.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. What’s this? – It’s a doll.

(Đây là cái gì? – Đây là một con búp bê.)

2. What’s this – It’s a kite.

(Đây là cái gì? – Đây là một cánh diều.)

3. What’s this? – It’s a car.

(Cái gì đây? – Nó là chiếc xe ô tô.)

4. What’s this – It’s a boat.

(What’s this – Đó là một chiếc thuyền.)

5. What’s this? – It’s a ball.

(Cái gì đây? – Nó là một trái bóng.)

6. What’s this – It’s a train.

(What’s this – Đó là một chiếc tàu hỏa.)

7. What’s this? – It’s a bike.

(Cái gì đây? – Đó là một chiếc xe đạp.)

Lời giải chi tiết:

Bài 17

17. Listen. Then say and play.

(Nghe. Rồi nói và chơi.) 

It’s orange.

(Nó màu cam.)

It’s a ball.

(Nó là một quả bóng.)

Bài 18

18. Read. Draw and colour.

(Đọc. Vẽ và tô màu.)

Lời giải chi tiết:

1. It’s a kite. It’s red.

(Đây là con diều. Nó màu đỏ.)

2. twelve blue boat.

(12 con thuyền màu xanh)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here