Giải Lesson 6 – Unit 8 – SGK Tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 12

Task 12. Listen and say. (Nghe và nói) track 32_CD3

Lời giải chi tiết:

– Monday: thứ Hai

– Tuesday: thứ Ba

– Wednesday: thứ Tư

– Thursday: thứ Năm

– Friday: thứ Sáu

– Saturday: thứ Bảy

– Sunday: Chủ Nhật

Bài 13

Task 13. Draw pictures of the weather. (Vẽ tranh về thời tiết)

Lời giải chi tiết:

Học sinh thực hành vẽ tranh về thời tiết theo hướng dẫn của giáo viên

Gợi ý:

Bài 14

Task 14. Make a weather chart. Write the days of the week. (Lập biểu đồ thời tiết. Viết các ngày trong tuần.)

Lời giải chi tiết:

Các ngày trong tuần:

– Monday: thứ Hai

– Tuesday: thứ Ba

– Wednesday: thứ Tư

– Thursday: thứ Năm

– Friday: thứ Sáu

– Saturday: thứ Bảy

– Sunday: Chủ Nhật

Các từ chỉ thời tiết:

– sunny: nắng, có nắng

– cloudy: mây, có mây

– snowy: tuyết, có tuyết

– windy: gió, có gió

-rainy: mưa, có mưa

– cool: mát, lạnh

Bảng gợi ý:

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here