Giải Lesson 5 – Unit 4 – SGK Tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 10

10. Listen to the story. Read.

(Nghe câu chuyện. Đọc.) 

Phương pháp giải:

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

1. Woman: Let’s find the new doctor.

(Hãy tìm bác sĩ mới.)

2. Rose: Has he got long hair?

(Anh ấy để tóc dài không?)

Woman: No, he’s got short hair.

(Không, anh ấy để tóc ngắn.)

3. Woman: He’s got brown eyes.

(Anh ấy có đôi mắt nâu.)

4. Woman: And’ he got glasses.

(Và anh ấy đeo kính.)

Rose: Oh, no!

(Ồ, không!)

5. Ola: Oops! Sorry!

(Rất tiếc! Xin lỗi!)

6. Man: Hello, I’m the new doctor.

(Xin chào, tôi là bác sĩ mới.)

Woman: Oh! Welcome to Tropical Island!

(Ồ! Chào mừng đến với Đảo nhiệt đới!)

Bài 11

11. Act out the story.

(Diễn lại câu chuyện.)

Phương pháp giải:

Học sinh phân vai và diễn lại câu chuyên trên

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here