Giải Lesson 4 – Unit 2 – SGK Tiếng Anh 2

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 8

8. Play the game.

(Chơi trò chơi.)

Phương pháp giải:

Học sinh vẽ và trang trí ngôi nhà của mình. Sau đó, thêm các người thân trong gia đình vào từng phòng trong căn nhà.

Bài 9

9. Listen and say.

(Nghe và nói.) 

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

The letter u makes sound /ʌ/

(Chữ cái u tạo thành âm /ʌ/)

The letter a makes sound /æ/

(Chữ a tạo thành âm /æ/)

u, u, a, a

u, a, u, a, u, a

u

mum – bus- bug

(mẹ – xe buýt – con bọ)

Mum’s on a bus.

(Mẹ đang đi xe buýt.)

Mum’s on a bus with a bug.

(Mẹ đang trên một chiếc xe buýt cùng với một con bọ.)

a

dad – van – map

(bố – xe thùng – bản đồ)

Dad’s in a van.

(Bố đang ở trên một chiếc xe thùng.)

Dad’s in a van with a map.

(Bố đang ở trong một chiếc xe thùng cùng với 1 cái bản đồ.)

Mum’s on a bus with a bug.

(Mẹ đang trên một chiếc xe buýt cùngcó một con bọ.)

Dad’s in a van with a map.

(Bố đang ở trong một chiếc xe thùng cùng với 1 cái bản đồ.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here