Giải Lesson 1 – Unit 4 – SGK Tiếng Anh 2

0

Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.) 

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

Girl:  I’ve got brown hair. I’ve got a big mouth.

(Tôi có mái tóc màu nâu. Tôi có một cái miệng lớn.)

Rose: Have you got a green bag?

(Bạn có một cái túi màu xanh lá cây à?)

Girl: Yes, I’ve got a green bag.

(Vâng, tôi có một chiếc túi màu xanh lá cây.) 

Boy: I’ve got a small face. I’ve got big eyes.

(Tôi có một khuôn mặt nhỏ. Tôi có một đôi mắt to.)

Rose: Have you got a purple bag?

(Bạn có một cái túi màu tím phải không?)

Boy: Yes, I’ve got a purple bag.

(Vâng, tôi có một chiếc túi màu tím.)

 

Man: I’ve got a small mouth. I’ve got black hair.

(Tôi có một cái miệng nhỏ. Tôi có mái tóc đen.)

Rose: Have you got a blue bag?

(Bạn có một chiếc túi màu xanh lam không?)

Man: Yes, I’ve got a blue bag.

(Vâng, tôi có một chiếc túi màu xanh lam.)

Charlie: Look! A brown nose and big ears!

(Nhìn này! Một chiếc mũi nâu và đôi tai to!)

Rose: It’s the dog!

(Đó là một con chó.)

Dog: Woof! Woof!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here