Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự (ngắn gọn) – Văn 8

2

I. Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự.

Câu 1.Trong cuộc sống hàng ngày, có những tác phẩm tự sự chúng ta chưa có điều kiện đọc, nhưng lại muốn biết nội dung chính cùa nó. Những lúc ấy, chúng ta có thể đọc qua bản tóm tắt tác phẩm.

Câu 2. Trong các câu a, b, c, d ở sách giáo khoa, câu b là đúng nhất:

II. Cách tóm tắt văn bản tự sự

Câu 1.

Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt

   a. Văn bản tóm tắt dựa vào nội dung của văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh. Vì văn bản tóm tắt đã thể hiện được nội dung, nhân vật, sự việc của truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. .

   b. So sánh văn bản tóm tắt với văn bản được tóm tắt:

   Về độ dài, số lượng nhân vật, sự việc đều ngắn gọn hơn nhưng vẫn truyền tải được nội dung.

   c. Các yêu cầu đối với một văn bản tóm tắt:

   Văn bản tóm tắt phải dùng lời văn của mình trình bày một cách ngắn gọn nội dung chính, phản ánh trung thành nội dung của văn bản được tóm tắt.

Câu 2. Các bước tóm tắt văn bản

      – Bước 1: Đọc kĩ văn bản để hiểu chủ đề.

      – Bước 2: Xác định nội dung chính.

      – Bước 3: Sắp xếp nội dung theo trình tự hợp lí.

      – Bước 4: Viết thành văn bản tóm tắt.

Giaibaitap.com